Orka

Dolfyn wordt gestuurd door een 'stuurbestand' (met de extensie .din). Dit is een eenvoudig ascii-bestand en kan aangemaakt/aangepast worden door een ascii editor. Om U het leven te veraangenamen is een speciaal programma geschreven om dit te vereenvoudigen. Orka is geschreven in python (zie www.python.org ) en maakt gebruik van de Tkinter interface voor Tcl/Tk . De combinatie van python en tkinter is platform onafhankelijk en loopt overal op waar python is geinstalleerd (standaard bij Linux).

Dit Python powered is de eerste snuffelversie van orka. Vooral getest onder Linux. Pas de -nog niet geimplementeerde- 'preferences' aan het einde van de orka.py-script aan aan Uw omgeving. Met name de volgende variabelen: OrkaPath, Orka, Editor, DolfynPath and Dolfyn. Verdere aanpassingen, suggesties, en hulp is welkom (info (apenstaartje) dolfyn.net).

Screenshots van orka in actie:

Orka / Windows Orka / Linux
WindowsLinux

Deze pagina heeft de volgende secties:
1. Download
2a. Installeren (Unix/Linux)
2b. Installeren (Windows)
3. Voorbeelden van panels en het gebruik

De conventie op deze pagina is: rood de commando's zoals u ze intypt ('$' is de commandline prompt), in blauw de (mogelijke) uitvoer van de programma's. Klik op een afbeelding voor een grotere versie.

1. Download

Download het volgende bestand:

2a. Installeren (Unix/Linux)

Pak het bestand uit: (bijvoorbeeld in de map waar ook de dolfyn-binary gemaakt is):

$ tar xvozf orka_mrt2006.tgz
orka.py
dolfyn_cyclone_icon.gif
pythonpowered.gif
$

Een manier om orka te starten is door python op te roepen met:
$ python orka.py &
(pid)
$
In het 'file' menu begin met 'New...' en voer een 'case' naam in.

2b. Install (Windows)

Indien afwezig, begin met python te halen bij www.python.org/windows en klik 'Download Python for Windows'. Volg de verdere instructies.

Pak het orka tar-bestand uit met WinZip of iets vergelijkbaars (bijvoorbeeld daar waar de dolfyn.exe binary zich bevindt). Dit zou voldoende moeten zijn (Tkinter is onderdeel van de standaar python installatie). Klik in de Windows Verkenner op het orka-icoon en het script wordt gestart.

3. Voorbeelden van panels en het gebruik

Nadat een nieuwe 'case' is ingevoerd, ga naar het 'Run' menu en selecteer 'Parameters'. De volgende dialogen zijn beschikbaar:

In de 'General settings' dialoog zijn de stuuropdrachten verzameld:

General settings

De 'Advanced' knop geeft toegang tot een aantal extra, vooral uitgevoer gerelateerde, opties.

In de 'Fluid properties' dialoog zijn de fysische eigenschappen bij elkaar gegroepeerd:

Fluid properties

In de 'Initial conditions' dialoog staan de beginschattingen van de variabelen bij elkaar:

Initial conditions

Daarna is de 'Numerical controls' dialoog een bezoek waard voor de verschillende relaxatie- en mengfactoren:

Numerical controls

Wederom verzorgt de 'Advanced' knop de toegang tot speciale opties.

Nu de belangrijkste algemene instellingen opgegeven zijn kunnen de randvoorwaarden opgegeven worden in de 'Boundary conditions' dialoog:

Boundary conditions

Klik op 'Add Region' en voer het nummer in voor elke randvoorwaarde in het model. Alle onbenoemde randen krijgen door de preprocessor standaard de indentificatie '0' mee, met andere woorden in de regel zal ook een regio '0' nodig zijn. De randvoorwaarden hoeven niet opeenvolgend te zijn, dus is bijvoorbeeld, ook '0', '1', '9' en '22' toegestaan.

De volgende randvoorwaarden worden op het ogenblik ondersteund:

In de 'Postprocessing' dialoog zijn de uitvoerbestanden te vinden. Kies hier Uw favoriete interface (OpenDX, VTK):

Postprocessing

Tot slot klik op de 'Apply' knop en het din-bestand wordt geschreven. Vervolgens zou dolfyn gestart kunnen worden:

Run

Vergeet niet de orka-database op te slaan met 'Save'. De 'Reset' knop leest de instellingen van de opgeslagen database. De 'Cancel' knop sluit slechts het venster en eventuele veranderingen blijven behouden (er is geen 'undo', gebruik daarvoor 'Reset').

Waarschuwing! U dient te weten wat U doet. De programma's en bestanden zijn 'as is'. De software en bestanden zijn er om U een indruk te geven zonder enige garantie van wat voor aard dan ook. Bijbehorende documentatie is (nog) niet aanwezig.

Alle op deze pagina's beschreven programma's en gegevens zijn in volle ontwikkeling. Aanpassingen en veranderingen zijn niet uitgesloten, sterker nog, worden verwacht.Cyclone www.dolfyn.net