Invoer bestanden

Het voorloopprogramma (of preprocessor) heeft slechts een aantal eenvoudige bestanden nodig:

De cellen in *.cel zijn:

    nr, i1, i2, i3, i4, i5, i6, i7, i8, id

Met het celnummer 'nr' en de 8 hoekpunten van een hexaëder (i1 t/m i8). Elke cel kan in de toekomst een verwijzing naar een tabel hebben om individuele of groepen van cellen andere fysisiche eigenschappen te geven. Deze 'id' wordt nu nog niet gebruikt (voorlopig kan deze op '1' gezet worden).
Het bijbehorende 'format' statement is een 'free format' (*).
Cel vormen of types zijn als volgt gedefinieerd:

De knooppunten in *.vrt zijn:

    nr, x, y, z

Met het knooppuntnummer 'nr' en de positie in 3D (x,y,z). Het bijbehorende 'format' statement is: i9,6x,3g16.9

Tot slot de randen in *.bnd zijn:

    nr, i1, i2, i3, i4, id

Met het nummer 'nr' en de 4 hoekpunten van een zijvlak van een hexaëder (i1 t/m i4). De randen verwijzen naar een 'id' die later in het stuurbestand (*.din) een waarde krijgt. Alle zijvlakken die niet hier gedefinieerd worden krijgen de verstekwaarde '0'. In het stuurbestand kan deze bijvoorbeeld op de randvoorwaarde wand of een symmetrievlak gezet worden.
Het bijbehorende 'format' statement is een 'free format' (*). De twee mogelijk celzijvlakken zijn als volgt gedefinieerd:Cyclone www.dolfyn.net