Downloads

Het rekenprogramma dolfyn bestaat uit een voorloopprogramma (preprocessor) en het feitelijke rekenprogramma (dolfyn).

Het voorloopprogramma schrijft een geometriebestand uit in een formaat dat dolfyn kan lezen. De benodige invoer bestaat uit een drietal bestanden die cellen, knooppunten en plaats van de randvoorwaarden vastleggen. Dolfyn leest vervolgens het bestand met de geometrische informatie en een afzonderlijk stuurbestand waarin onder andere de randvoorwaarden gedefinieerd worden. Het stuurbestand is een klein bestand dat met een eenvoudige editor gemaakt en aangepast wordt.

De gecomprimeerde broncodes voor beide programma's (stand apr. 2009) zijn hier te downloaden:

of de allerlaatste ontwikkelversie (stand mei 2010) op launchpad/dolfyn-cfd:

Een Nederlandse beschrijving van de syntax van het stuurbestand (stand sept. 2005, verouderd) is:

of (in het Engels, stand april 2010) te vinden op launchpad/dolfyn-doc:

Deze bestanden zijn in Portable Document Format (pdf). Om een dergelijk bestand te openen is Adobe's Acrobat Reader, Ghostscript, Ghostview of iets dergelijks nodig.

Beide programma's kunnen met een moderne Fortran95 gecompileerd worden. Let op! Ook de Fortran77 subroutines van het rekenprogramma dienen met dezelfde compiler gecompileerd te worden. De programma's zijn succesvol getest met behulp van de Digital/Compaq Fortran compiler onder Alpha/Tru64, de Intel Fortran Compiler (ifc) en Absoft compilers onder Linux en de Microsoft Fortran compiler onder Windows.

Dolfyn schrijft standaard bestanden uit voor de OpenDX postprocessor van IBM (de oudere figuren van de voorbeelden zijn met OpenDX gemaakt). Deze postprocessor is beschikbaar voor de meeste platformen (Unices, Linux, BSD, OS/X en Windows). Een ander populair bestandstype is VTK, geschikt voor postprocessoren zoals VisIt. Daarnaast is slechts een standaard ascii editor zoals NEdit nodig.

De bestanden voor de volgende voorbeelden (stand sept. 2004/2010) zijn:

Waarschuwing! U dient te weten wat U doet. De programma's en bestanden zijn 'as is'. De software en bestanden zijn er om U een indruk te geven zonder enige garantie van wat voor aard dan ook. Bijbehorende documentatie is (nog) niet aanwezig.

Alle op deze pagina's beschreven programma's en gegevens zijn in volle ontwikkeling. Aanpassingen en veranderingen zijn niet uitgesloten, sterker nog, worden verwacht.Cyclone www.dolfyn.net