Dolfyn Cursus

In het kader van het project is ook gewerkt aan de ontwikkeling van een cursus.

De noodzakelijke ingrediënten van een goede simulatie zijn:

Daarom is het doel van de cursus gericht op inzicht:

De vereisten voor het volgen van deze cursus zijn:

Syllabus: 'Simulaties van warmteoverdracht en stroming'

Auteurs: Henk Eekhout, Raymond Schmeits, Wopke Wijngaard
(Fontys Hogescholen, Eindhoven)
(met medewerking van Peet Franken, Henk Krüs)

 1. Inleiding
 2. Cursusopbouw en -aanpak
 3. De laminaire grenslaag
  Warmtetransportmechanismen, laminaire en turbulente stroming, grenslagen...
 4. De laminaire thermische grenslaag
  Het getal van Prandtl en Nusselt, de thermische grenslaag...
 5. Laminaire stroming in ronde pijpen
  De snelheids- en temperatuurprofielen...
 6. Turbulente stroming
  Onder andere de wandwet en het k-epsilon-model
 7. Stroming om cilinders
  De krachten warmteoverdracht tussen fluidum en cilinder
 8. Stroming en warmteoverdracht in warmtewisselaars
  Principe en belang, vermogen en pijpenbanken
 9. Natuurlijke convectie en warmteoverdracht
  Krachten, externe, interne natuurlijke convectie...
 10. Instationaire stroming
 11. Warmteoverdracht door straling
 12. Achtergronden numerieke simulatie
  Behoudswetten voor massa en impuls, numerieke oplossing van convectie- en diffusievergelijkingen, tijdafhankelijke en tijdonafhankelijke simulaties, enzovoorts
 13. Enkele vragen en antwoorden bij het rekenen
  Preprocessing, randvoorwaarden, divergentie en postprocessing

Oefeningen: 'Dolfyn simulatieoefeningen'

Auteur: Wopke Wijngaard
(Fontys Hogescholen, Eindhoven)
(met medewerking van Henk Krüs)

 1. Inleiding
 2. Het werken met een model
 3. Kanaal
 4. Kanaal met gedwongen convectie
 5. Pijp
 6. Pijp met warmteoverdracht
 7. Turbulent kanaal
 8. Pijp met een turbulente stroming
 9. Omstroming van een cilinder
 10. Cilinder met warmteoverdracht
 11. Turbulente omstroming van een cilinder
 12. Stroming door een warmtewisselaar
 13. Natuurlijke convectie in een kanaal
 14. Natuurlijke convectie tussen twee horizontale vlakke platen
 15. Natuurlijke convectie om een cilinder
 16. Von Karman wervelstraten
 17. Linux, Fortran en OpenDX
 18. Overzicht Dolfyn stuurbestand
  Algemeen gedeelte, stuurparameters , stofeigenschappen, postprocessing en randvoorwaarden

Interesse?

Indien U interesse heeft in de cursus neem dan contact op met:

       Stichting Dolfyn
       Rode Beemden 6
       NL-5708 AX Helmond
       telefoon: (0492) 476 591
       e-mail: info (apenstaartje) dolfyn.netCyclone www.dolfyn.net