cgx voor dolfyn walkthru (9)

Inhoud


Algemeen
Punten definieren
Lijnen aanmaken
Nog meer punten en lijnen...
Vlakken genereren
Lichamen genereren
Spiegelen
Transleren
Meshen
Conversie naar dolfyn

Meshen

En dan is nu het grote moment aangebroken. We gaan meshen! Eerst kiezen we het elementtype, in dit geval HEXA8 door in het tekengebied te typen:

elty all he8

Het meshen doen we met het commando

mesh all

in het tekengebied. Als het goed is krijgen we geen foutmeldingen in de echo in het shell window:

please wait for 'ready'

selectDisplayFacesHe8: 10752 faces reduced to 1024 in 0.01 seconds

selectDisplayFaces: 96 free edges detected in 0.00 seconds

1024 surf4 allocated

96 edges allocated

surfs created:1024

colRgb reallocated
ready


Ga met de muis naar het grafisch venster naar gebied links van het tekengebied. Klik met de rechtermuisknop en kies "Viewing" --> "Show elements with light" en "Viewing" --> "Toggle element edges". Draai het model zodanig dat we de lucht om de spiegel kunnen zien.Tijd om weer alles op te slaan!

save

please wait for 'ready'

all.fbd opened

write fbd
ready


Nu gaan we de elementverdeling een beetje aanpassen. In de eerste instantie gaan we de elementen aan de kop van de spiegel vergroten en de elementen achter de spiegel in langsrichting verkleinen.

gooi de mesh weg en plot daartoe de lijnen samen met de verdeling in aantal elementen:

del mesh
plot ld all

set:all type:ld colNr:0

Het aantal element per lijn kunnen we aanpassen met qdiv

qdiv

Positioneer de cursor boven de te veranderen lijn en druk op "2" om het aantal elementen voor dit lijnstuk terug te brengen van 4 naar 2line:L02D p1:P01J p2:P01F pc:P019 div:2 bias:1 bias_el:1.000000
line:L04B p1:P01J p2:P026 pc:P019 div:2 bias:1 bias_el:1.000000


Doe dit ook voor de corresponderende lijnen aan de bovenkant van de tunnel en met de soortgelijke lijntjes bij de kop van de spiegel en de corresponderende lijnen aan het tunneldak. De verdeling van de lijnstukken tussen punten in het vlak van de achterkant van de spiegel en punten in het achtervlak van de tunnel veranderen we van 4 naar 6.Controleren met "mesh all" en "plot e all"

Als dat in orde is gaan we weer even opruimen. Want we hebben weliswaar de lucht gemodelleerd, maar we moeten ook nog iets aan de randvoorwaarden doen!

Eerst opruimen:

del mesh

prnt se

set:'all' status:o
set:'dummy' status:c


del se dummy

save

please wait for 'ready'

all.fbd opened

write fbd
ready


We gaan nu groepen maken met surfaces voor de verschillende randvoorwaarden die we straks willen definieren. We gaan de groepen "ingang", "uitgang", "tunnel", "vloer" en "spiegel" maken die respectievelijk een "inlet", "outlet", "symp", "wall" en "wall" randvoorwaarde krijgen.

Als we nu al voorzien dat we bepaalde stukken van de rand bij het postprocessen gemakkelijk willen oproepen, dan is nu het moment om die stukken in een aparte groep onder te brengen! Let er wel op dat er geen surfaces in meerdere groepen voorkomen!

We beginnen met "uitgang"

Eerst alle surfaces in beeld brengen

plot s all
set:all type:s colNr:6

dan met "qadd uitgang" gevolgd door "a", "r", "r" en "s" de surfaces in het achtervlak selecteren. Er zullen wel wat extra surfaces meekomen, maar die kunnen we eenvoudig uit de groep verwijderen door

plot s uitgang

en dan met "qrem uitgang" de overtollige vlakken aanwijzen en met "s" uit de groep gooien.

Zo gaan we ook te werk om de vlakken van de tunnelwand, vloer, spiegel en ingang in een eigen groep te zetten.

We hebben dan de volgende groepen

prnt se
set:'all' status:o
set:'uitgang' status:c
set:'ingang' status:c
set:'vloer' status:c
set:'tunnel' status:c
set:'spiegel' status:c


Nu nog de groep lucht. Dat is eenvoudig. Plot alle bodies met

plot b all

dan alle bodies toevoegen aan de groep lucht met "qadd lucht", gevolgd door "a", "r" in de linksbovenhoek, "r" in de rechtsonderhoek, rechthoek over het hele model positioneren en "b" indrukken. Afsluiten met "q"

Nu het elementtype voor de groep "all" weghalen en voor de overige groepen instellen. Voor de randen gebruiken we quad4, afgekort met "qu4" en voor de lucht weer hexa8, hier "he8" genoemd.

elty all
elty lucht he8
elty spiegel qu4
elty vloer qu4
elty tunnel qu4
elty ingang qu4
elty uitgang qu4


Voor het meshen altijd even opslaan:

save
please wait for 'ready'

all.fbd opened

write fbd
ready


en dan meshen maar weer!

mesh all

please wait for 'ready'

selectDisplayFacesHe8: 12624 faces reduced to 1056 in 0.01 seconds

selectDisplayFaces: 96 free edges detected in 0.00 seconds

1056 surf4 allocated

96 edges allocated

surfs created:1056

colRgb reallocated
ready


Controleren:

plot e vloer
set:vloer type:e colNr:3plot e ingang
set:ingang type:e colNr:3
plus e uitgang
set:uitgang type:e colNr:3plot e tunnel
set:tunnel type:e colNr:3plot e spiegel
set:spiegel type:e colNr:3plot e lucht
set:lucht type:e colNr:3Als alles in orde is kunnen we de mesh uitschrijven. Ik gebruik zelf het abaqus formaat omdat dit m.i. het dichtst bij de dolfyn syntax ligt. We schrijven voor elke groep een eigen file weg. De waarschuwingen kunnen we negeren; die zijn voor de FEMmers..


send all abq
please wait for 'ready'
file all.msh opened
file all.temp opened
write abaqus data
WARNING: Consider a change of the element-formulation
ready

send ingang abq
please wait for 'ready'
file ingang.msh opened
file ingang.temp opened
write abaqus data
WARNING: Consider a change of the element-formulation
ready

send uitgang abq
please wait for 'ready'
file uitgang.msh opened
file uitgang.temp opened
write abaqus data
WARNING: Consider a change of the element-formulation
ready

send tunnel abq
please wait for 'ready'
file tunnel.msh opened
file tunnel.temp opened
write abaqus data
WARNING: Consider a change of the element-formulation
ready

send vloer abq
please wait for 'ready'
file vloer.msh opened
file vloer.temp opened
write abaqus data
WARNING: Consider a change of the element-formulation
ready

send spiegel abq
please wait for 'ready'
file spiegel.msh opened
file spiegel.temp opened
write abaqus data
WARNING: Consider a change of the element-formulation
ready

send lucht abq
please wait for 'ready'
file lucht.msh opened
file lucht.temp opened
write abaqus data
WARNING: Consider a change of the element-formulation
ready


Vorige Begin Volgende


Cyclone www.dolfyn.net