cgx voor dolfyn walkthru (8)

Inhoud


Algemeen
Punten definieren
Lijnen aanmaken
Nog meer punten en lijnen...
Vlakken genereren
Lichamen genereren
Spiegelen
Transleren
Meshen
Conversie naar dolfyn

Transleren

Nu moeten we nog vlakken leggen om de achterkant van de spiegel leggen. Tijd voor een nieuwe truuk (uit de handleiding!) om het scherm overzichtelijk te houden. We brengen punten, lijnen en vlakken in beeld:

plot p all
set:all type:p colNr:4
plus l all
set:all type:l colNr:0
plus s all
set:all type:s colNr:6

Draai het model zodanig dat we de achterkant van de spiegel gemakkelijk met een rechthoek kunnen selecteren. Let er wel op dat alleen zaken geselecteerd worden die tenminste 1 pixel op het scherm kleuren! Daarom het model een beetje scheef zettenWe beginnen weer een groep "dummy"

qadd dummy

Door op "a" te drukken geven we aan met een rechthoekig venster te gaan selecteren

mode:a

zet nu de cursor linksboven de achterkant van de spiegel en druk op "r". Evenzo voor de rechtsonderkant. We krijgen nu een rechthoek aan de cursor.

cursorArea set to dx_cur=160.000000 dy_cur=541.000000

Positioneer deze zodanig dat de achterkant van de spiegel er helemaal invalt. druk nu op "p" om alle punten in de rechthoek toe te voegen aan de groep "dummy".

pnt:P002 x=-0.000000 y=-0.100000 z=0.000000
pnt:P003 x=-0.000000 y=-0.000000 z=0.000000
pnt:P006 x=-0.000000 y=-0.100000 z=0.200000
:
:
:
pnt:P01D x=-0.000000 y=0.070710 z=0.270710
pnt:P01H x=-0.007070 y=0.007070 z=0.299500
pnt:P01I x=-0.000000 y=0.010000 z=0.299500


Nu drukken we op "l" om de lijnen in de rechthoek te selecteren.

line:L002 p1:P004 p2:P002 pc:P003 div:4 bias:1 bias_el:1.000000
line:L004 p1:P008 p2:P006 pc:P007 div:4 bias:1 bias_el:1.000000
line:L006 p1:P00A p2:P00C pc:P00E div:4 bias:1 bias_el:1.000000
:
:
:
line:L03A p1:P01T p2:P01D div:4 bias:1 bias_el:1.000000
line:L03R p1:P01H p2:P01Y div:4 bias:1 bias_el:1.000000
line:L03S p1:P01I p2:P01X div:4 bias:1 bias_el:1.000000


tenslotte "q" om uit de definitie van de groep te gaan

done

We gaan het resultaat bekijken:

plot l dummy
set:dummy type:l colNr:0
plus p dummy
set:dummy type:p colNr:4Nu staat het scherm tenminste niet zo vol en kunnen we de ontbrekende lijntjes en vlakken op de achterkant van de spiegel leggen. Denk eraan dat de nieuwe oppervlakken niet op het scherm verschijnen omdat we alleen de groep "dummy" in beeld hebben en de nieuwe vlakken alleen in de groep "all" toegevoegd worden.

Na bewezen diensten gooien we de groep "dummy" weer weg

del se dummy

Nu gaan we alle surfaces in het vlak van de achterkant van de spiegel in de groep "dummy" zetten zodat we de lucht aan de acherkant van de spiegel kunnen gaan modelleren. Draai het model zodanig dat we schuin op het hele achtervlak kijken zodat we de surfaces met een rechthoekig window kunnen selecteren

plot s all

set:all type:s colNr:6qadd dummy

druk op "a" voor de selectiemethode met het rechthoekig venster

mode:a

linksboven en rechtsonder definieren met tweemaal "r"

cursorArea set to dx_cur=37.000000 dy_cur=503.000000

rechthoek positioneren en op "s" drukken om de surfaces te selecteren

surf:A007 + BLEND - L00W + L004 + L00R - L002
surf:A009 + BLEND + L015 + L004 + L013 + L014
surf:A00A + BLEND - L013 + L00R - L012 - L01H
:
:
:
surf:A02D + BLEND + L01S + L02G + L03S - L03N
surf:A02J + BLEND - L00E + L00L + L00N - L00G
surf:A02K + BLEND + L02G + L02I - L03X - L00L


selectiemode verlaten met "q" en het resultaat zichtbaar maken

done

plot s dummy

set:dummy type:s colNr:6In het algemeen zijn er nu veel te veel vlakken geselecteerd. Die halen we weg uit de groep "dummy" met:

qrem dummy

vervolgens de cursor op een (magenta) lijntje van een surface dat niet in de groep hoort en op "s" drukken. Dit herhalen totdat alleen surfaces over zijn die in het vlak van de achterkant van de spiegel liggen.

surf:A00C + BLEND + L012 - L002 - L010 + L011
surf:A009 + BLEND + L015 + L004 + L013 + L014
surf:A00Z + BLEND + L01N + L01P - L01D - L01X
:
:
:
surf:A00V + BLEND - L01T + L007 + L01U - L01M
surf:A012 + BLEND - L009 + L00E - L008 - L007
surf:A028 + BLEND - L009 + L02G - L02B - L029


afsluiten met "q"

doneResultaat plotten:

plot s dummy

set:dummy type:s colNr:6

Nu maken we een kopietje van de set "dummy" naar de set "traset" op een afstand van 0.6 in x-richting en we bekijken het resultaat

copy dummy traset tra 0.6 0 0
plot s all
set:all type:s colNr:6
frame

we gooien de set "traset" weg en brengen punten/lijnen/vlakken in beeld

del se traset
plot s all
set:all type:s colNr:6
plus p all
set:all type:p colNr:4
plus l all
set:all type:l colNr:0De zojuist gekopieerde punten/lijnen/vlakken verhuizen we ook naar "dummy" met

qadd dummy

gevolgd door "a", "r", "r", "p", "l", "s" en "q".

We brengen vlakken en punten in beeld en trekken verbindingslijnen evenwijdig aan de x-as

plot s dummy
plus p dummy


qlin gevolgd door herhaald "b" en "l", afsluiten met "q"

plot l all
set:all type:l colNr:0
plus p all
set:all type:p colNr:4Nu gaan we bodies definieren. Breng eerst de surfaces uit "dummy" in beeld

plot s dummy

body definitie met:

qbod

en dan herhaald twee tegenover elkaar liggende surfaces selecteren met "s" en "s" en vervolgens met "g" een body genereren. Begin aan de buitenrand (=tunnelwand) omdat klikken op een buitenrand meteen de goede surface selecteert. Als we de buitenrand gehad hebben even uit de body definitie mode met "q" en de surfaces aan de rand die we gehad hebben uit de set "dummy" halen met

qrem dummy

en herhaald "s" drukken terwijl de muis de vlakken aanwijst die we al gehad hebben.vervolgens met qbod en herhaald "s", "s" en "g" de laatste bodies maken.

controleren of we niets vergeten zijn met

plot l all
plus s all
plus b all


Nu moeten alle lijntjes groen zijn!

Vorige Begin Volgende


Cyclone www.dolfyn.net