cgx voor dolfyn walkthru (5)

Inhoud


Algemeen
Punten definieren
Lijnen aanmaken
Nog meer punten en lijnen...
Vlakken genereren
Lichamen genereren
Spiegelen
Transleren
Meshen
Conversie naar dolfyn

Vlakken genereren

Nu hebben we genoeg ingredienten om vlakken (surfaces) en lichamen (bodies) te genereren. We laten alleen de lijnen zien met het commando

plot l all

en we willen de (toekomstige) surfaces en bodies ook zien:

plus s all
plus b all


Om een body met zes vlakken te genereren volstaat het om twee tegenover elkaar liggende surfaces aan te maken als de hoekpunten d.m.v. lijnen met elkaar verbonden zijn.

we tikken (in het tekenvenster) in:

qsur

als we de muis bewegen krijgen we weer het miniscule vierkantje zet deze cursor op de lijn van (0,0,0) naar (0,0,0.2) en tik een "1" in om aan te geven dat we de eerste zijde van het vlak willen definieren.
line:L00V p1:P005 p2:P001 div:4 bias:1 bias_el:1.000000
1 edge:0 lines:0 Name:L00V index:23


Vervolgens de cursor boven het tweede lijnstukje en "2" intikken voor de definitie van de tweede zijde
line:L003 p1:P005 p2:P008 pc:P007 div:4 bias:1 bias_el:1.000000
2 edge:1 lines:0 Name:L003 index:2


Nu de cursor boven de derde zijde en een "3" intikken
line:L00W p1:P008 p2:P004 div:4 bias:1 bias_el:1.000000
3 edge:2 lines:0 Name:L00W index:24


Tot slot de cursor boven de 4e zijde en een "4" intikken
line:L001 p1:P001 p2:P004 pc:P003 div:4 bias:1 bias_el:1.000000
4 edge:3 lines:0 Name:L001 index:0


Nu kunnen we een surface genereren door op "g" te drukkengenerate surf A001

Op dezelfde manier definieren we het tegenoverliggende vlak:line:L01J p1:P00L p2:P00P div:4 bias:1 bias_el:1.000000
1 edge:0 lines:0 Name:L01J index:44
line:L017 p1:P00R p2:P00P div:4 bias:1 bias_el:1.000000
2 edge:1 lines:0 Name:L017 index:34
line:L016 p1:P00N p2:P00R div:4 bias:1 bias_el:1.000000
3 edge:2 lines:0 Name:L016 index:33
line:L00Z p1:P00L p2:P00N div:4 bias:1 bias_el:1.000000
4 edge:3 lines:0 Name:L00Z index:26
generate surf A002


druk tenslotte op "q" om de definitie van surfaces te verlaten

done

Vorige Begin Volgende


Cyclone www.dolfyn.net