www.dolfyn.net

Inleiding

Dolfyn is een initiatief van enkele bedrijven en instellingen in de regio Zuidoost Brabant. Het doel is de toepassing van computersimulaties op het gebied van warmte en stroming door het innovatieve midden- en kleinbedrijf (MKB) te bevorderen.

Warmte en stroming

Warmte- en stromingsverschijnselen spelen een belangrijke rol in tal van producten, machines, apparaten en in het dagelijkse leven, bijvoorbeeld:

Innovatie

Dolfyn richt zich op bedrijven die onder andere actief zijn in verwarming en koeling, industriële installaties en de automobielindustrie. Uit ervaring blijkt dat bedrijven in deze sectoren de grootste behoefte hebben aan moderne ontwikkelingsmethoden. Knelpunten bij toepassing van voornoemde computersimulaties zijn het ontbreken van de benodigde kennis en voor het MKB geschikte, betaalbare, software. Computersimulaties zijn een krachtig hulpmiddel om in steeds kortere tijd geavanceerde, complexe producten te ontwerpen.

Kennisnetwerk

Een belangrijke activiteit is de vorming van een laagdrempelig, op synergie gericht netwerk van ontwikkelaars uit het MKB, stromingsspecialisten en kennisinstellingen. Om een dergelijk netwerk optimaal te laten functioneren is het "spreken van de dezelfde taal" noodzakelijk. Dit wordt bereikt door het aanreiken van de benodigde basiskennis en het gebruik van dezelfde software. Een efficiënte samenwerking tussen productontwikkelaars en specialisten door het gezamenlijk werken aan simulatiemodellen wordt op deze wijze mogelijk.

Samenvatting

Dolfyn richt zich op het beschikbaar stellen van alle benodigde middelen voor het effectief, zowel qua kosten als resultaten, uitvoeren van numerieke stromingssimulaties. Concreet bestaat dit uit:


FerzigerPeric Dolfyn is gebaseerd op de ideeën en algoritmes die beschreven zijn in het boek van J.H. Ferziger & M. Peric, "Computational Methods for Fluid Dynamics" (Springer). Dit boek is tevens de Theoretische Handleiding van dolfyn.

Een aantal applicaties en gebruikers

Dolfyn wordt gebruikt als CFD kern in andere programma's

michigan

of het benchmarken

nist fipy

en op universiteiten

tud    unsw    mcgill   Veel plezier met de dolfyn website!

Evoluon


Valid XHTML 1.0! Valid CSS!
Wikipedia Affiliate ButtonCyclone www.dolfyn.net